Får tilgang til alle tall, statistikker og analyser

Med Evolve i bildet kan Buskerud Begravelsesbyrå fokusere på det de er gode på.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Evolve sørger for at vi er der når folk leter etter oss

Det sier seg selv at man opererer i en annerledes bransje når kundene er pårørende. Det påvirker budskapet, kommunikasjonen og fremtoningen. Men behovet for å være synlig og tilgjengelig er like viktig som på alle markeder.

«Vår oppgave er jo å legge til rette, og hjelpe til med det praktiske slik at de pårørende kan fokusere på hverandre og sorgen»

Aleksander Kollen, gravferdskonsulent

Her kommer også Evolve indirekte inn. Fordi det gjør at begravelsesbyrået kan fokusere på det de er gode på, og faktisk skal gjøre.

«Når de tar seg av digital strategi og markedsføring får vi mer tid til å ta vare på kundene våre, de pårørende», sier Kollen.

Får frem de unike egenskapene på de rette stedene

Han er tredje generasjon i et begravelsesbyrå med over 50 års erfaring, som har avdelinger i Drammen, Lier, Eiker, Modum og Kongsberg. I fem år har de samarbeidet med Evolve, om ulike kampanjer og ikke minst for å bli godt synlige på søkemotorer som Google og Bing.

Derfor er byrået enkelt å finne når behovet er der.

«Vi har oppnådd gode plasseringer hos søkemotorene. Det gjør at vi er der når folk leter etter oss», sier Kollen.

Han forteller at selv om noen henvendelser kommer direkte på døren eller via nettet så er det flest som tar kontakt på telefon. En bekreftelse på viktigheten av at byrået og deres kontaktinformasjon dukker umiddelbart opp når man søker etter begravelsesbyråer. Og naturligvis at man allerede på hjemmesiden opplever den varmen, omsorgen og tryggheten Buskerud Begravelsesbyrå ønsker å uttrykke, og kjennetegnes av.

«Evolve er flinke til å få frem våre unike egenskaper, hva som gjør oss gode. Vi har kunnskap om det vi gjør, og får hjelp til det de er best på.»

Tilgang til alle tall, statistikker og analyser

Rådgiver Fredrik Jul Andersen i Evolve beskriver Buskerud Begravelsesbyrå som en veldig fremoverlent bedrift. Komplimentene kommer raskt i retur, og Kollen svaret uten å nøle på spørsmålet om hva han er aller mest fornøyd med.

«Det er bare å se på resultatene Evolve leverer for oss. Vi får gode plasseringer på de rette arenaene, og de er flinke til å gi oss en forståelse av hva de driver med. Dialogen og kommunikasjonen mellom oss er veldig god. Vi har møter, og jevnlig kontakt på telefon. Servicen er upåklagelig, vi blir fulgt opp når vi trenger det samtidig som Evolve er flinke til å komme med forslag til endringer som kan gjøres», sier han.

Den gode dialogen innebærer også at begravelsesbyrået får ordentlig innsikt i jobben Evolve gjør for dem.

«Vi får tilgang til alle tall, statistikker og analyser. Derfor er det enkelt for oss å til enhver tid se hva vi betaler for», sier Kollen.

Se flere referanser