Fra ukjent alternativ til ettertraktet elitestudie på 4 måneder

Fra ukjent til 1100 søknader

Universitetet i bergen

Vi hadde høye forventninger, og de er oppfylt!

I november i fjor var den nye studielinjen “Sivilingeniør i IKT og Økonomi” fortsatt ukjent for de aller fleste. Ved søknadsfrist 15. april var linjen en svært stor suksess med over 1100 søknader. 

«Jeg kom over en av annonsene til nettopp Evolve på Google. Jeg gjorde mye research før jeg bestemte meg for å gi det et forsøk. Jeg tok opp telefonen og ringte nummeret til daglig leder, og følte tidlig at jeg hadde kommet til rett sted..»

Et nytt elitestudie blir skapt

Hans Hvide er professor ved det økonomisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han er i tillegg til dette prosjektleder for det nye studiet, “Sivilingeniør i IKT og økonomi”, som på rekordtid har tatt studentene med storm.

I november 2020 ble en helt ny studieretning startet opp ved økonomisk institutt ved Universitetet i Bergen. Sivilingeniør i IKT og økonomi er en sivilingeniørutdannelse (ITØK), som gir et bredt grunnlag innenfor fagområdene informasjonsteknologi og økonomi. 

Studiet skulle lanseres våren 2021, og være tilgjengelig for studentene med oppstart høsten 2021. Hvide forteller om et spennende og nytt elitestudie for sivilingeniører.

«Dette er et studie som naturlig vil kunne konkurrere med andre sivilingeniørstudier i Norge. Studieretningen ITØK sikrer studentene svært gode jobbmuligheter etter endt studieløp, foreleserne er sterke og fagene er skreddersydd for studentene, sier Hvide.»

Universitetet i bergen

Søknadsfristen for studier gjennom samordna opptak er 15 april. Da Hvide tok kontakt med Evolve i november, gjensto det dermed kun fem måneder før søknadsfristen gikk ut. 

 

«Vi var klar over at vi var sent ute med lanseringen av studieretningen, da vi ikke hadde kommet i gang med å spre informasjonen i november. Søknadsfristen var jo allerede i april, og vi tenkte at her har vi dårlig tid.»

Annonsering på rett sted til rett tid

Hvide gjorde nøye forarbeid før han valgte partner til markedsføringen av den nye studieretningen.

«Jeg kom over en av annonsene til nettopp Evolve på Google. Jeg gjorde mye research før jeg bestemte meg for å gi det et forsøk. Jeg tok opp telefonen og ringte nummeret til daglig leder, og følte tidlig at jeg hadde kommet til rett sted.»

Han hadde selvsagt krav og ønsker til både partneren og prosessen. Evolve var en god match på flere områder. De var et mindre selskap med god og tett kontakt fra dag én.

«At Evolve er et mindre byrå er kun positivt for meg. Ofte blir man dyttet nedover i hierarkiet i de større byråene, noe jeg ikke opplever i Evolve.»

Verdifull planlegging og fokus på strategi

UiB-professoren forteller om en klar og effektiv oppstart sammen med Evolve. Hovedfokuset lå på fordeling av budsjettet, i henhold til de målene og den strategien de hadde jobbet frem i fellesskap.

«Vi hadde god kommunikasjon hele veien. Jeg kunne komme med ideer og forslag, også tok de videre det de mente ville fungere godt.»

Strategi var et viktig punkt både for rådgiveren hans Aleksander i Evolve, og for Hvide selv. Ved å rette all annonsering direkte mot de potensielle søkerne til studiet, optimaliserte de både budsjett og effekt.

«For oss som har et relativt smalt nedslagsfelt hos studentene, var det viktig å treffe den lille gruppen så nøyaktig som mulig. Denne linjen er en konkurrent til INDØK-linjen, og dermed ute etter den samme studentgruppen. »

Denne målrettede strategien ga umiddelbare resultater. Ikke bare oppnådde kampanjene en meget lav klikkpris, de traff også den gruppen med studenter professoren hadde håpet på.

«Jeg opplever kompetansen Evolve, og ikke minst vår rådgiver, sitter på som svært høy. De virker å ha en svært god spisskompetanse på målrettet annonsering.»

Fra ukjent studie til over 1100 søknader

Hvide er meget fornøyd med valget av markedsføringspartner, og resultatene av arbeidet som ble lagt ned har ikke latt vente på seg. 

«Det har rett og slett vært helt vanvittig. Én ting er at vi har nådd utrolig mange relevante studenter med budskapet om den nye studieretningen vår, men enda mer imponerende er søkertallene våre. ».

a søknadsfristen gikk ut 15. april hadde ITØK-linjen ved Institutt for økonomi ved UiB hele 1105 søknader. 

Størst antall førsteprioriteter pr. studieplass på UiB

Som om ikke et rekordstort antall søknader er nok, kan den nye linjen i tillegg smykke seg med en ettertraktet tittel. ITØK-linjen er nemlig den linjen på UiB med høyest antall førsteprioriteter pr. studieplass. 

For hver tilgjengelige studieplass har så mange som ni studenter markert studieretningen som sin førsteprioritet. Frem til 1. juli er det i tillegg mulig for studentene å endre rangering på prioriteringslisten sin, noe som kan føre til ytterligere økning. 

«Vi regner med at vi kommer til å se enda en økning i søkertallene og prioriteter i denne perioden, men hvor stor denne økningen blir er enda uvisst. Det er derimot helt klart at dette har gått over all forventning, spesielt etter å ha startet så sent med promoteringen, sier Hvide »

Som følge av de svært høye søkertallene kan man i stor grad tilspisse kravene til opptak på studiet. Jo flere søkere det er pr. studieplass, jo høyere blir kravene til søkeren som skal fylle plassen. 

«Vi håper dette kan sette en presedens for ITØK i tiden fremover. Vi ønsker at det skal være et elitestudium. Ikke bare ut i fra kvaliteten på forelesere og faglig innhold, men også ut i fra kvalifikasjonene hos studentene som blir tatt opp til studiet.»

Hvide ser frem til oppstart høsten 2021, og ser svært lyst på fremtiden.

Se flere referanser