Større synlighet. Flere kunder. Større omsetning

Slik ser det positive regnestykket ut for Asker Print AS etter at de ble kjent med Evolve.

Vi visste hva, men ikke hvordan. Det vet Evolve

Større synlighet. Flere kunder. Større omsetning. Slik ser det positive regnestykket ut for Asker-bedriften etter at de ble kjent med Evolve på et frokostmøte i regi av BNI (Business International Network) våren 2017.

«Vi visste hva vi burde gjøre, men ikke hvordan. Det vet Evolve. Vi har merket en markant økning i trafikken, og på antall henvendelser gjennom vår hjemmeside»

Skiller seg ut med søkeordene

Han er ikke i tvil om hvorfor. I en bransje med hard konkurranse og få muligheter for å skille seg ut på nisje er det helt avgjørende å gjøre seg bemerket. Og da aller helst der folk leter.

«Det er mange konkurrenter som strengt tatt leverer mye av det samme. Vi må gjøre oss synlige, og det gjør vi gjennom Evolve», sier Speilberg Halvorsen.

Foruten å konstruere en ny og bedre hjemmeside betyr det i praksis at Evolve Communications står for å organisere all annonsering på Google for Asker Print AS.

Mye handler om å jobbe oss frem til de riktige søkeordene, med en tekst på hjemmesiden som spillere på lag med Google, slik at vår hjemmeside kommer høyt opp når folk søker etter de tjenestene vi leverer.

De som leter etter ting vi gjør finner oss først

Søkemotormarkedsføring fra Evolve gjør at firmaet har fått større synlighet. Asker Print leverer nå trykk og grafisk design til langt flere enn i sitt nærområde. Fordi de er lette å finne har det markedet økt rent geografisk. Med sine fem ansatte hadde Asker Print As 13 millioner kroner i omsetning i 2018.

«Vi får ikke bare henvendelser fra Oslo- og Drammensområdet, men fra hele landet. De som leter etter ting vi gjør finner oss først», sier Speilberg Halvorsen.

«Antall henvendelser, og andelen av dem som ender med bestillinger og kundeforhold, har økt.»

Som en bedrift som profilerer seg med kostnadseffektiv produksjon for at kundene alltid skal føle seg trygge på at de får den beste og rimeligste løsning, uansett størrelsen på oppdraget, kjenner de seg igjen i det de får hos Evolve.

«De holder seg til de avtalene vi inngår, og vi ser at det er viktig for dem å bevise for oss at det de gjør er riktig. Vi ser at det lønte seg»

Det innebærer også at Asker Print AS sammen med Evolve Communications overvåker og diskuterer alt de samarbeider om, og utbyttet av det. Nå er de for eksempel blitt enig om en halvårs satsing på søkeord, som i etterkant skal evalueres og tallfestes.

«Ting må få virke over tid, og i begynnelsen brukte vi færre kroner på dette. Men når vi regner på alt vi har gjort sammen med Evolve så ser vi at det lønte seg. Vi får flere kunder, og flere jobber», sier salgs- og markedssjefen.

Speilberg Halvorsen fremhever også den tette oppfølgingen som en viktig faktor for at resultatene er blitt bedre.

«Vi føler at vi blir godt tatt vare på. Evolve responderer med en gang vi lurer på noe, og rådgiverne deres kommer hit for å forklare hva vi bør gjøre. Det er et personlig forhold, som har forsterket og utviklet seg i løpet av disse to årene.»

Se flere referanser