Sosiale medier

Med annonsering i sosiale medier kan du øke rekkevidden på kampanjer, dele historier og alltid være til stede. Trenger du hjelp med annonsering på sosiale medier?

Annonsering i sosiale medier

Sosiale medier

Med sosiale medier kan du øke rekkevidden på kampanjer, dele historier og alltid være til stede. Trenger du hjelp med annonsering på sosiale medier?

Annonsering i sosiale medier

Annonsering i sosiale medier har blitt et sentralt element i markedsmiksen de siste årene. Bedrifter utnytter sosiale medier som Twitter, Facebook, YouTube og LinkedIn for å øke rekkevidden på sine markedskampanjer, dele sine historier og være tilstede for sine eksisterende og potensielle kunder.

Annonsering i sosiale medier omfatter displayannonser og sponsede eller betalte innlegg som vises på ulike sosiale plattformer. Annonsene skaper trafikk til bedriftsidene på de ulike plattformene eller direkte til bedriftens nettside. Annonsering i sosiale medier brukes ofte for å lage et innledende engasjement rundt innholdet eller for å bygge kjennskap til et merke eller produkt. Annonser i sosiale medier er ideelt for å øke kjennskapen til et merkenavn og nå brukere med bedriftens «stemme og personlighet».

Den beste strategien for annonsering i sosiale medier er å fokusere på din ideelle målgruppe. Samtidig gir det deg store muligheter til å nå nye potensielle målgrupper eller for å styrke relasjonen til dine eksisterende kunder.

Hva er fordelene med annonsering i sosiale medier?

Den mengden informasjon som brukerne deler på tvers av de sosiale nettverkene, gjør det mulig å nå din målgruppe på en måte du ikke finner noe annet sted. Kunsten ligger i å lage svært relevante, engasjerte og spissede annonser. Det ligger også en enorm verdi i å få innholdet ditt delt mellom brukere. Sosiale medier er dagens jungeltelegraf. Vi i Evolve kan annonsering i sosiale medier og hvordan de bør brukes. I dag er det viktigere enn noen gang å informere, engasjere og motivere dine kunder der de ferdes til daglig.

Hvordan gjør vi det?

Når vi har definert målene dine, oppretter vi en strategi for å nå avtalte KPI’er og mål. Sammen definerer vi kriteriene for hvilke publikum vi skal nå, og jobber deretter med å sette opp annonser som skal engasjere og gi resultater. For å utnytte budsjettet best mulig, blir kampanjene dine kontinuerlig gjennomgått og optimalisert.

Informere, motivere og engasjere

Les mer om de ulike sosiale mediene vi benytter for våre kunder

Facebook

Facebook har hatt en rask utvikling mot å bli et sosialt nettverk hvor det lønner seg å annonsere.

Instagram

Instagram er i rask vekst som en viktig annonseringsplattform. Her kan du opprette bilde- og videoannonser.

Youtube

Med gode videoannonser kan du vekke engasjementet til de mange brukerne av YouTube.

LinkedIn

Når noen er interessert i et profesjonelt digitalt nettverk, går tankene automatisk til LinkedIn.

Informere, motivere og engasjere

Les mer om de ulike sosiale mediene vi benytter for våre kunder

Facebook

Facebook har hatt en rask utvikling mot å bli et sosialt nettverk hvor det lønner seg å annonsere.

Instagram

Instagram er i rask vekst som en viktig annonseringsplattform. Her kan du opprette bilde- og videoannonser.

Youtube

Med gode videoannonser kan du vekke engasjementet til de mange brukerne av YouTube.

LinkedIn

Når noen er interessert i et profesjonelt digitalt nettverk, går tankene automatisk til LinkedIn.