Emojis i digital markedsføring

Emojis i markedsføring

Emojis er i dag et velkjent fenomen både på store og små plattformer, og i daglig kommunikasjon. Bedrifter har også kastet seg på trenden og bruker i dag disse symbolene i langt større grad enn de har gjort tidligere. Her skal vi ta en kikk på hvordan disse små symbolene kan brukes i digital markedsføring.

I dag er emojis et velkjent syn i digital kommunikasjon. Den første emojien ble laget i 1998 eller 1999, av Shigetaka Kurita. Nå i nyere tid har den velkjente emojien tatt over for det tidligere populære emotikonet som i praksis var en sammensetning av flere vanlige tegn.

Emojis har i mange tilfeller tatt over for tradisjonell tekst, og gitt større rom for uttrykk av følelser og sinnstilstander i vår kommunikasjon. Til tross for den nå tilnærmet naturlige plassen i vår dagligtale, har ikke bedrifter i like stor grad tatt i bruk emojis i sin kommunikasjon ut mot kunden på digitale plattformer.

De siste årene har derimot flere og flere bedrifter benyttet seg av disse symbolene i sin digitale markedsføring. Hvilken effekt bruken av emojis i denne kommunikasjonen var altså grunnmuren for bacheloroppgaven vår kollega leverte i 2020.

Emojis i dag

Blant emojis som finnes på ulike telefoner i dag, kan vi finne et ekstremt stort utvalg i alle kategorier. I tillegg kan man ofte tilpasse de ulike symbolene til å likne på en selv, med riktig hårfarge og hudfarge. Utvalget blir stadig utvidet med nye samfunnsaktuelle eller etterspurte varianter, til stor glede for brukerne.

Emojis er skapt for å uttrykke følelser og kommunisere mer enn ren tekst. På denne måten kan man benytte seg av ironi, glede, frykt og usikkerhet gjennom mer enn bare tekst. Uttrykkene kan også benyttes til å forklare meningen bak teksten, slik at færre misforståelser oppstår mellom avsender og mottaker.

Innen markedsføring har mange bedrifter tatt i bruk disse små symbolene for å skape en mer levende og relevant tekst for sin målgruppe. Ettersom de aller fleste av oss benytter emojis i vår daglige tale, responderer vi ofte bedre på tekst som inneholder kjente symboler.

En av våre svært dyktige kollegaer Markus Wikstrøm, leverte i juni 2020 sin bacheloroppgave ved Høyskolen BI i Oslo. Han valgte å utforske nettopp hvilken effekt bruken av emojis i digital markedsføring hadde på kjøpsintensjon hos målgruppen.

Kan emojis påvirke kjøpsintensjon?

Selv om det finnes et stort utvalg av ulike emojis på markedet i dag, er de utviklet for å uttrykke en følelse eller stemning hos avsender, ikke endre tilsvarende hos mottaker. Er det likevel slik at disse små symbolene kan påvirke følelser og bidra til å endre oppfattelser og inntrykk.

I Wikstrøm sin bacheloroppgave, utforsket de to ulike emojis. Den ene var positiv og den andre var ironisk. De utførte et nøye planlagt og forhåndstestet eksperiment, der de utsatte tre ulike grupper med mennesker for ulik stimuli. De presenterte to ulike versjoner av annonseteksten til alle gruppene, men gruppe a fikk i tillegg en positiv emoji, gruppe b fikk i tillegg en ironisk emoji, og gruppe c fikk kun teksten uten emoji.

Resultatet av teksten var at den positive emojien faktisk påvirket kjøpsintensjonen på en positiv måte. Den ironiske emojien hadde liten til ingen påvirkning på kjøpsintensjonen, og det hadde også teksten uten emoji.

Dette er jo et svært spennende resultat for bedrifter som fører salg av produkter og tjenester på nett. Dersom det faktisk er slik at bruk av et positiv symbol kan være med å bidra til økt salg, vil vi raskt se flere bedrifter ta dette i bruk.

Ønsker du å ta et dypere dykk i den spennende bacheloroppgaven, kan du klikke her!

Digital kommunikasjon

Kommunikasjon mellom bedriften og kunden foregår på digitale plattformer i de aller fleste ledd. Det viktige første møtet mellom potensiell kjøper og bedriften, skjer svært ofte gjennom et søk på Google. Deretter utforskes nettsiden, og på et senere tidspunkt vil kunden oppleve å møte digital markedsføring fra denne bedriften i sosiale medier.

Det å velge hvor kommunikasjonen skal inneholde symboler, er viktig for hvordan bedriften fremstår for kunden. Det er en mer naturlig plass for disse symbolene i mer avslappet tekst, enn i offisielle uttalelser og dokumenter. Sørg derfor for at tonen i teksten støttes av disse symbolene, ikke svekkes.

I tillegg til kanalen som velges ut til bruk av emojis i teksten, er det viktig at du ikke overbruker symbolene. I de aller fleste tilfeller holder det med en eller kanskje to ulike symboler per tekst. Dersom du bruker for mange symboler, kan teksten miste noe av den klarheten og betydningen den i utgangspunktet hadde, og som den trenger for å få frem budskapet sitt.

Ønsker du å lære mer om hvordan du bruker emojis riktig når du markedsfører? Ta en kikk her!

Velg din målgruppe

I bacheloroppgaven Wikstrøm skrev om emojis påvirkning av kjøpsintensjon, var personene inkludert i eksperimentet i relativt lik aldersgruppe, og i en relativt lik livssituasjon. Respondentene hadde en snittalder på 26 år, og flertallet var kvinner.

Dersom din kundegruppe differensierer fra dette utvalget, kan det være aktuelt å legge mindre vekt på disse resultatene. Er du interessert i hvordan disse symbolene kan påvirke kjøpsintensjonen til din målgruppe, kan du gjennomføre en A/B-test på en av dine annonser i sosiale medier.

Dersom du ser en klar sammenheng mellom økt kjøpsintensjon og bruk av emojis i markedsføringen, kan dette gi et spennende utgangspunkt for videre kommunikasjon med din målgruppe.

Det vi gjerne kan oppleve, er at eldre målgrupper ofte kan ha større utfordringer med å relatere til emojis, enn unge. Dette kan ha noe med at de unge i dag har vokst opp i takt med utviklingen av de små symbolene, og i større grad har en forståelse av hva de representerer. Vi ser likevel at de eldre stadig tar i bruk et større utvalg av disse symbolene i deres kommunikasjon, spesielt på sosiale medier.

Ta i bruk symboler i din digitale markedsføring

Ser du i dag at du ønsker å bruke emojis i din digitale markedsføring, er det ingen grunn til å vente! Benytt deg gjerne av symboler som fremhever budskapet og gjør det relaterbart for en stor gruppe mennesker.

Hos oss i Evolve finner du en partner som har lang erfaring i kommunikasjon på digitale plattformer, dersom du skulle ønske en trygg havn i stormen. Våre dyktige eksperter kan tipse deg om hvordan du enklest kan oppnå gode resultater med digital markedsføring og annonsering på blant annet sosiale medier.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Vi er her for å hjelpe deg med å oppnå de beste resultatene du kan få!

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.

Les også: