Strategisk rådgivning og analyser

Det å forstå virksomhetens behov og konkurransesituasjon er vitalt når det kommer til markedsføring. Behov for en god rådgiver og sparringspartner innen digital markedsføring?

Hvordan vi jobber - Digital markedsføring, annonsering, analyse og medierådgivning

Strategisk rådgivning og analyser

Det å forstå virksomhetens behov og konkurransesituasjon er vitalt når det kommer til markedsføring. Behov for en god rådgiver og sparringspartner innen digital markedsføring?

Hva må til for at din bedrift skal lykkes?

Vi vil at din bedrift skal ha de beste forutsetningene for å lykkes. Sammen tar vi grep mot treffsikker og lønnsom digital markedsføring. Vi jobber tett med våre kunder for å etablere mål og målinger for deres digitale aktivitet. Så før vi igangsetter noen form for nye digitale tiltak, tilknyttet kunder, gjennomfører vi en omfattende analyse av virksomheten for å få et innblikk i hvordan den fungerer.

Digital markedsføring – en transformasjonen

Uansett hvilket stadium bedriften er i utførelsen av digital transformasjon (igjennom hele bedriften), gir vi veikartet til suksess med fokus på kundene. Innovasjon, brukerorientering og god utnyttelse av data henger godt sammen. Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile.

Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Med gode digitale verktøy, ideer og tankesett, bringer vi bedrifter og kunder nærmere, noe som gir en mer verdifull opplevelse.

Markedsføringens transformasjon

Forbrukeradferden har endret seg dramatisk i løpet av de siste tiårene, og flyttet målene for effektive markedsførings- og merkevareforhold. Vi hjelper bedrifter med å justere markedsstrategier og markedsføringsaktiviteter, noe som resulterer i kostnadsbesparelser og forbedret ytelse.

Innsikt og dataanalyse

Data definerer oss. Men har liten verdi uten analyse og tolkning. Vi avdekker viktige og relevante datakilder, systematisk bruker vi statistiske og logiske teknikker for å beskrive og illustrere, kondensere og gjenopprette det som er viktig. Dette bruker vi så videre inn i rådgivningen for å finne muligheter som styrker hver investerte krone brukt i den digitale markedsføringen.

Markedsstrategi

Våre rådgivere og vårt produksjonsteam går sammen og legger all relevant informasjon, statistikker og analyser på bordet. I samråd med den aktuelle bedriften, setter vi opp en solid markedsstrategi som på best og mest effektiv måte oppfyller bedriftens målsettinger.

Vi blir aldri ferdig med å forbedre strategier, dette er en løpende prosess og er en av grunnene til at vi i Evolve Communication verdsetter lange og gode kundeforhold.

Strategisk, smart og lønnsomt

Rapportering

For oss er det viktig at våre kunder har full kontroll gjennom gode og oversiktlige rapporter som ligger i skyen.

Medieforhandling

De fleste har et markedsbudsjett som de holder seg til i løpet av året, hvor alle er interesserte i å få mest mulig ut av pengene de bruker.

Medierådgivning

Flere og flere bedrifter begynner å innse viktigheten av profesjonell medierådgivning, for å få mest mulig ut av markedsføringskronene.