Verdien av en god kundecase

Verdien av god markedsføring

Din bedrift har antagelig flere svært fornøyde kunder, som har mye positivt å si om din bedrift. Hvorfor ikke la dem fortelle dine potensielle kunder hvor bra dere faktisk er? I dag kan en kundecase være verdt langt mer enn en intern uttalelse, og de skaper tillit mellom kunde og bedrift.

Bedrifter blir ofte sett på som en institusjon som kun ønsker profitt, noe som i og for seg har vært en riktig dom å ilegge bedriftene. I dag har flere bedrifter sett verdien i å bygge et nettverk av trofaste og lojale kunder og å bygge gode kundeforhold fremfor å tjene på alle transaksjoner.

Dette skaper en verdifull trend, men hvordan skal man kommunisere dette til potensielle kunder? Mange benytter seg av kundereferanser med korte kommentarer fra kunden som gjerne forteller hvor fornøyde de er med leveransen i etterkant av kjøpet.

En kundecase tilbyr derimot en potensiell kunde et innblikk inn i hele prosessen, fra oppstart til fullført leveranse. Det er langt mer til deres produkt enn prisen, og verdien dere kan tilføre kunden deres er langt mer enn et produkt. Derfor er det fordelaktig å publisere og skrive gode kundecaser. La oss ta en kikk på hva en kundecase kan gjøre for din bedrift.

Hva er en kundecase?

En kundecase skildrer et kundeforhold fra oppstart til levert produkt eller tjeneste. Den skal gi potensielle kunder et bilde på hva de kan forvente når de jobber med deg og din bedrift, og det kan derfor være en fordel for dere om du velger en kunde som har mottatt en komplett tjeneste eller produkt. På denne måten får dere mest mulig informasjon i teksten.

Hovedmålet med en kundecase er å gi potensielle kunder en følelse av hvilken kompetanse dere sitter på, og hvordan dere jobber for å møte kundens ønsker og behov. Her setter vi fokus på hvordan din bedrift tilpasser seg hver enkelt kunde, og jobber for å oppnå et resultat dere begge er fornøyde med.

Ofte vil også kunden trekke frem positive opplevelser på områder du overser. Kanskje har du levert et fantastisk produkt som kunden er utrolig fornøyd med, men så er det det ryddige og spennende oppstartsmøtet kunden sitter igjen med aller best inntrykk av. Derfor er det også utrolig viktig å lytte til de positive tilbakemeldingene fra kunden, slik at du kan bygge videre på ting din bedrift er ekstra gode på.

Intervjuprosessen

Ofte gjennomføres kundeintervjuer av en ekstern partner på innhold og markedsføring. Dette hindrer at bedriftens egne oppfattelser og synspunkter skinner for mye gjennom i teksten. Intervjuet gjennomføres ved at en godt fornøyd kunde får spørsmål fra bedriften om de ønsker å delta. Deretter oversendes kontaktinformasjon til ekstern partner.

Når selve intervjuet skal gjennomføres, velger våre tekstforfattere i Evolve å dele intervjuspørsmålene opp i tre hovedkategorier.

  1. Hva var situasjonen før kunden startet å jobbe med din bedrift?
  2. Hvordan opplevde kunden prosessen fra oppstart til ferdigstilling?
  3. Hva ble resultatet av samarbeidet?

Ved å dele opp det som ofte kan være lange samarbeid på denne måten, kan man luke ut de viktige detaljene. Når kunden ikke tenker sluttresultat, kan de bryte opp prosessen og isolere gode opplevelser i flere steg. Da oppdager man ofte at man har en god og ryddig onboarding-prosess, at man har dyktige selgere og rådgivere eller at man har kreative hoder innad i teamet.

Det er unektelig mange prosesser som foregår på samme tid i en bedrift og det er derfor viktig å kjenne på hvilke behov som satt i gang disse prosessene, få en klarhet i hvorfor nettopp din bedrift ble valgt i havet av konkurrenter og utfordrere, og ikke minst hva dere har gitt kunden i etterkant. Hva sitter de igjen med? Ble alle behov dekket, eller er de fornøyd med det de har fått, men fortsatt kjenner på et behov?

Å skrive en kundecase

Det er ikke alltid like enkelt å skrive en kundecase. En slik artikkel skal være informativ, følge en prosess og ha en strukturert oppbygging slik at de som leser den blir tatt med fra start til slutt. I tillegg skal du fortelle en historie. Dette krever en viss formidlingsevne, og tar tid å fullføre på grunnlag av alle trinnene du skal gjennom.

Dette er grunnene til at mange velger å sette bort jobben med å lage kundecaser. Du som driver eget selskap, eller er leder for en markedsavdeling har ofte mer enn nok med å få hjulene til å gå rundt i din avdeling, og spør du oss er det nøyaktig det du skal holde på med. Du gjør jobben der du er aller best, også gjør vi alt vi kan for å støtte deg på de andre områdene.

For å ta leseren med inn i bedriften gjennom kundecasen er det også nødvendig med et lite innblikk i hva din bedrift gjør, og hvordan dere posisjonerer dere i markedet. Hva er dine unike punkter og hva skiller deg fra konkurrentene? Hvordan opplevde du eller de ansatte som var involvert i dette kundeforholdet prosessen? Dette er også viktige områder.

Ved å sammenstille deres opplevelse og kundens opplevelse, skaper man en helhet i teksten som er helt unik. Bildet leseren får av bedriften etter å ha lest kundecasen bør være overensstemmende med det dere representerer. Derfor sender våre tekstforfattere alltid ferdig tekst over til dere for godkjennelse før den publiseres.

Våre tekstforfattere i WeTell AS har lang erfaring og ekspertise når det kommer til å få mest mulig ut av en kundecase for deg og din bedrift. Derfor kan du trygt sette bort denne typen oppgaver til oss. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med både din bedrift og dine kunder!

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.

Les også: