Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lag ny markedsplan på 1-2-3

markedsplan på 1-2-3

Har du noen gang vært på, eller hatt ansvar for et arrangement som ble planlagt i siste liten? Der løsningene er midlertidige og preget av at ingen vet hvem som har ansvaret for hvilke arbeidsoppgaver?

Kanskje har du sett deg lei på dyre løsninger som tømmer det sparsomme markedsbudsjettet du allerede har, bare fordi ingen hadde tid til å undersøke andre løsninger? Store selskaper er normalt sett mye flinkere til å utarbeide seg enn markedsplan enn bedrifter på SMB-markedet, selv om SMB-bedriftene har minst like mye å hente. Dette kommer også frem i en undersøkelse gjennomført av Search Engine Journal.

Det du trenger å investere i for å slippe unna dette kaoset, er en markedsplan. Her forteller vi deg hva du bør ha med i planen din, hvordan du enkelt kommuniserer innholdet i planen og hvordan du bruker den på lang sikt.

Hva er en markedsplan?

For å best se nytten man har av å ha en oppdatert og fungerende markedsplan, er vi nødt til å bli bedre kjent med konseptet. En markedsplan er rett og slett en oversikt over målene bedriften har satt seg for markedsføringen, hvordan de har tenkt til å nå disse målene og hvordan de skal måle om de lykkes eller feiler.

“Et mål uten en plan er bare et ønske”, Antoine de Saint-Exupéry

Videre i denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på de ulike delene av markedsplanen, og hva som er viktig for deg å huske på når du utarbeider planen.

Mål for bedriften i perioden markedsplanen er gjeldende

Hele poenget med en markedsplan er å oppnå noe for bedriften. Dette kan være å selge 10 biler innen året er omme eller det kan være at 50 mennesker leser nyhetsbrevet deres de neste seks månedene.

Hvilket mål dere setter for deres drift er helt individuelt, og markedsplanen kan tilpasses ethvert mål dere setter dere. Det stilles derimot enkelte krav til målet. Det må tilfredsstille SMART-modellen.

SMART-modellen består av fem ulike regler og krav til målene dere setter for deres bedrift:

  1. Spesifikt
  2. Målbart
  3. Oppnåelig
  4. Relevant
  5. Tidsbestemt

 

Spesifikt vil si at målet må være spesifikt nok til at det går an å jobbe mot. Å selge mer eller å styrke merkevaren er ikke spesifikke mål, og det kan dermed være vanskelig å vite hvordan man skal jobbe mot det. To nye salg hver eneste måned, fire prosent økning i kundetilfredsheten innen fem måneder er begge mål som det går an å jobbe mot.

Målbart vil si at det må gå an å måle det. Hvordan skal du vite om du har lykkes eller ikke om du ikke kan måle det? Dette trenger ikke være basert på salgstall, men kan være andre variabler, dersom dette passer bedre til målene dere har satt for selskapet.

Oppnåelig, vil si at det må være mulig å oppnå. Det er viktig å sette seg mål som hele teamet må strekke seg for å nå, men det er ingenting mindre motiverende enn å jobbe mot et mål du vet at det ikke er mulig å nå. La oss si at dere setter dere et mål om at 10.000 mennesker skal lese nyhetsbrevet deres den neste måneden, mens forrige måned hadde dere 16 lesere.

Ikke spesielt spennende å jobbe mot? Kanskje føles det som at det ikke er noe poeng i å prøve i det hele tatt?

Relevant vil jo si at det bør være et mål som har noe med deres drift å gjøre. Det er ganske urelevant dersom en blomsterforretning ønsker å øke salget av pinneis, selv om de selger små kvanta av dette ved kassen.

Tidsbestemt vil si at du må ha en tidsfrist og forholde deg til. Dette gjør både at teamet kjenner på et press til å ferdigstille prosjektet, og at du har noe å planlegge mot.

Målgruppe

Det er viktig at du er klar på hvem du prater med og til. Ved å spisse gruppen med mennesker som mottar budskapet ditt, kan du bygge et viktig forhold til dine kunder.
Vi har tidligere skrevet en artikkel om nettopp målgrupper, og hvordan du skal identifisere din målgruppe, og du kan lese den her.

Budskap

Budskapet ditt og hvordan du kommuniserer det til din målgruppe er avgjørende for suksessfull markedsføring. Hvilket budskap du formidler bør variere fra målgruppe til målgruppe. Hva du ønsker å få frem til kunden bør komme klart og tydelig frem, slik at det ikke er noen tvil om hva du formidler.

Farger og fonter du bruker når du formidler budskapet ditt, er også noe du kan være påpasselig med å bruke riktig. Enkelte farger frembringer assosiasjoner og lar kunden bruke andre sanser for å bli kjent med deg og din bedrift.

Les mer om farger og fonter i kommunikasjon her!

I tillegg til dette er det viktig at budskapet ditt er noe som står godt til personligheten bedriften din har opparbeidet seg. Dette er for å ikke skape dissonans hos kundene, noe som vil kunne føre med seg negative følelser og assosiasjoner, selv om budskapet i seg selv ikke er negativt.

Kanaler

Nå har vi slått fast at det er viktig for deg å vite hvem du skal kommunisere med, hva du skal kommunisere og hvordan du skal kommunisere budskapet. Da er det og logisk å fastslå hvor du skal kommunisere dette budskapet som innen nå er spesielt tilpasset dine kunder.

Det finnes i dag flere kanaler man kan kommunisere budskapet sitt gjennom. For å gjøre valget enda vanskeligere er også disse kanalene preget av trender og forbipasserende døgnflue-popularitet. Derfor kan det være nødvendig for deg å jevnlig oppdatere deg på hva som fungerer for din målgruppe her.

Blant annet er sosiale medier en plattform som tidligere har vært dominert av unge. Det vi derimot har sett over de siste årene, er at blant annet Facebook i større grad har økt i popularitet blant godt vokste helt opp til 65 års alderen. Slike trender utvikler seg i et rasende tempo, og derfor kan det være aktuelt å oppdatere behovene deres opp til to ganger i året.

Budsjett

Markedsføringsbudsjettene er dessverre et av de første budsjettene som blir kuttet når krisetider eller dårligere tider presser bedriftene. Derfor kan det være greit å ikke få på seg sløse-stempelet. Dersom du kjente deg igjen i innledningen i denne artikkelen, kan du også skjønne at mange markedsavdelinger med god grunn blir kuttet.

En god markedsplan vil gi deg en god ROI, altså return on investment. Dette nettopp fordi du på forhånd kan gå over markedsmateriell og andre økonomiske utgifter, og eventuelt ta deg tiden til å finne rimelige løsninger og gode samarbeidspartnere. Ad-hoc løsninger er svært sjeldent bra for kontoen og gir heller ikke gode resultater.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan er utrolig verdifullt i den delen av markedsplanen som forteller deg hvordan du skal nå målene dine. Denne planen inneholder ikke bare fysiske aktiviteter som messer og store arrangementer, men kan også fungere som en overordnet plan for kampanjer og andre ting som skal hjelpe dere med å nå målene deres.

Prioriteringsliste

Det er dessverre slik at selv om du har veldig lyst til å få til alt, er du nødt til å prioritere. Dette gjelder aktiviteter, økonomiske utgifter, tidsbruk på hver enkelt oppgave og mye annet.

Ved å prioritere de aktivitetene du tror og mener at dere vil tjene best på, samtidig som du tar med i avgjørelsen hvordan resultatene ble tidligere dersom du har tilgang på dette, er du sikret et godt resultat.

Ansvarsfordeling

Igjen kan vi trekke tilbake til innledningen i teksten. Har du noen gang opplevd at en oppgave ikke blir gjort slik den skal, nettopp fordi ingen tilsynelatende vet hvem som har ansvaret for å gjennomføre den?

Dette slipper du å oppleve igjen, dersom du legger en god plan for nettopp dette. Her kan du også sørge for å optimalisere, ved å sette menneskene som har de største talentene for oppgavene til de respektive oppgavene, slik at du slipper å kaste bort verdifull kapasitet.

Opplegg eller rutiner for måling av resultater

Det er ikke noe poeng i å gjennomføre alt dette, dersom du ikke har et system for å undersøke om du har lykkes eller ikke. Hvordan skal du måle suksessen din, med mindre du har gode rutiner for oppdateringer? Delmål er minst like avgjørende som hovedmålet, og ofte måten du når hovedmålet på.

Dersom du er flink til å oppdatere jevnlig kan du hente mye informasjon fra analyser underveis i prosessen. Kanskje når dere målet mye før dere opprinnelig ønsket, eller kanskje har dere sporet av underveis? Dette og mange flere spørsmål er du nødt til å kunne besvare.

Tre fordeler ved å bruke markedsplan

Det finnes mange av de, men her er de fire fordelene vi i Evolve har valgt å trekke frem.

  1. Bedre ROI
  2. Mer profesjonelt
  3. Lavere kostnader.

 

Bedre ROI, skyldes planleggingen i seg selv. ROI er en forkortelse for Return On Investment, og dreier seg kort og godt om å optimalisere hva du får tilbake for det du legger inn. Dersom du har et budsjett på 20.000 kroner i måneden, og du betaler 18.000 for en markedsføringstjeneste som lover å doble fortjenesten din over natten fordi du er sent ute med tiltak, har du mest sannsynlig kastet bort de 18.000 kronene.

Om du i stedet investerer litt tid til å legge denne markedsplanen, planlegge aktiviteter som koster deg en brøkdel men som fremstår som gjennomtenkt, vil du også fremstå som mer profesjonell. Ryddighet og trygghet er kvaliteter alle kunder setter pris på, og her har du muligheten til å vise frem nettopp disse kvalitetene.

Lavere kostnader har vi allerede vært inne på. Avslutningsvis vil jeg bare minne om at investeringene ikke nødvendigvis er drastisk mindre i starten, men du vil hente så mye mer verdi fra de samme investeringene enn du gjorde før.

Vi i Evolve ønsker deg lykke til med din neste markedsplan, og husk at du gjerne må ta kontakt med oss, dersom du skulle ønske bistand med din markedsføring!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.

Les også: