Slik definerer du din ideelle målgruppe

finn din målgruppe

Uten å rette markedsføringen din mot en spesifikk målgruppe, står du og roper ut i et stort tomt rom. For å få engasjement og respons fra publikumet ditt må du sende det rette budskapet til den rette gruppen med mennesker.

Her gir vi i Evolve deg våre beste tips for å identifisere, engasjere og verifisere din målgruppe.

Hva er en målgruppe?

Enkelt forklart er en målgruppe en gruppe mennesker som du identifiserer med ønske om å selge dine produkter og tjenester til. Dette kan være hvem som helst, men normalt sett er den generelle demografien relativt intuitiv.

Enkelte varer og tjenester er forbeholdt små og spesifikke målgrupper, mens andre produkter og tjenester kan selges til en svært stor gruppe mennesker. En bedrift kan også ha flere målgrupper, som er forskjellige fra hverandre.

La oss si at du selger vedlikeholdsprodukter for lær og skinn, har du en naturlig målgruppe i skomarkedet og spesialbutikker innen moteindustrien. Den målgruppen som kanskje ikke er like intuitiv er salmakere og butikker som selger hesteutstyr. Store deler av utstyret innen denne sporten er laget av lær og skinn, noe som gjør dine produkter svært ettertraktet.

Hvorfor er det viktig for din bedrift å kjenne sin målgruppe?

Det er mange grunner til at det er avgjørende for din bedrift å kjenne målgruppen sin. Under har vi listet opp de fem viktigste grunnene, og vi skal nå gå litt mer detaljert inn på hver enkelt grunn, slik at du forstår hvorfor vi mener det er viktig for deg å kjenne din målgruppe.

Økonomi

Markedsbudsjettene blir ikke større med tiden, og det er derfor avgjørende å jobbe smartere for å oppnå enda bedre resultater. Derfor er det lurt å se på hvem man snakker til. Kanskje annonserer du i kanaler der målgruppen din ikke oppholder seg?
Dersom du markedsfører utelukkende i tradisjonelle medier, og ønsker oppmerksomhet fra unge i dag, treffer du nok ikke blink. Resultatet du sitter igjen med er at du fremstår som lite oppdatert og seriøs overfor de menneskene du faktisk treffer.

Bli oppfattet seriøst

Som nevnt over kan lite målrettet annonsering ende opp med å kun gi negative resultater.
Forestill deg at du sitter og blar gjennom inspirasjon til oppussing av kjøkkenet ditt og plutselig dukker det opp en annonse for et produkt som er langt utenfor dine interesser.
Skaper dette irritasjon eller nysgjerrighet og engasjement?
Antagelig det første. Følelser som dette blir ofte ubevisst overført til annonsøren, noe som i fremtiden kan få deg til å velge en annen leverandør frem for denne, selv om du ønsker å kjøpe et produkt de har i sortimentet.

Få bedre respons

Har du kjent på forskjellen ved å snakke til en stor gruppe og å snakke til to personer? Responsen du får vil være totalt annerledes.
Når man opplever å bli pratet direkte til, vil man ikke bare ønske å respondere, men også føle seg presset til det. Derfor sier mange at når du prater til alle prater du i praksis ikke til noen.
Det blir som å skrike ut i en stor sal, de aller fleste kommer til å tenke at “det er ikke meg han roper til”, og dermed ikke respondere.

Identifisere mangler og behov i målgruppen.

La oss gå tilbake til det første eksempelet vi hadde, nemlig salg av vedlikeholdsprodukter for lær og skinn. Moteindustrien har størst fokus på at skinn og lær skal være holdbart, leve lenge og fremstå som vedlikeholdt.

Hestesporten har et helt annet behov når det kommer til kvaliteten på utstyret. Det må tåle store påkjenninger, holde lenge og være enkle å vedlikeholde.

Er det noen egenskaper ved ditt produkt som kunne vært bedre tilpasset denne målgruppen? Kanskje kunne du markedsføre egenskaper produktet allerede har direkte mot denne målgruppen?

Dette vil være små endringer for å tilpasse produkt til målgruppe, og deretter kunne snakke mer målrettet mot menneskene i denne målgruppen.

Engasjer dine kunder

Som vi så vidt var inne på, er det langt enklere å engasjere en liten gruppe mennesker, enn en stor gruppe. Det vi ikke var inne på var hvor mye enklere det er å engasjere mennesker som er interessert i å snakke om det du snakker om, enn mennesker som ikke har noen interesse av det du snakker om.

Dette gjelder selvsagt også innen markedsføring og annonsering. For å skape engasjement og få noe tilbake fra kundene dine, er du nødt til å gi dem noe. Møt de med et budskap og en stemme de ønsker å høre, og du vil få engasjement.

Segmentering av marked

Å segmentere markedet er avgjørende for at du ikke skal bomme for mye på målgruppen din i de innledende rundene. Ved inngangen til 2021 bodde det 5.391.369 mennesker i Norge.

Hvordan skal du klare å skille dine kunder ut i en slik mengde? Vel, du må starte på toppen. Starter du i bunn med alle detaljene kan dette fort bli utfordrende, men nå skal vi vise deg hvor enkelt det kan være.
Her er våre fire tips til deg som ønsker en enkel måte å identifisere målgruppen din på.

1. Gjør undersøkelser

Noe av det viktigste du gjør i disse prosessene er å bli kjent med markedet ditt og kundene dine. Dette kan du enkelt gjøre ved å snakke med de. Legg en kundeundersøkelse på sosiale medier, gjennomfør spennende konkurranser der du samler inn informasjon, eller gjennomfør enkle og engasjerende meningsmålinger på nettsiden din.

Det ligger også mye spennende og god informasjon på nett i dag. Du er ikke den første og langt ifra den siste som søker denne typen informasjon, noe som tilsier at mange smarte hoder har innhentet mye av informasjonen du nå ønsker. Det finnes nesten ubegrensede mengder informasjon på nett og i databaser i dag.

For at du skal slippe å bla deg gjennom all informasjonen, kan du fokusere på disse områdene: geografisk område eller sosiodemografiske variabler som alder, kjønn, inntekt, interesser, utdannelse, holdninger, sosial status, livssyn, lønn og lignende.

Det er her personas kommer inn i bildet.

2. Lag personas

Personas er oppdiktede personer som har de egenskapene og interessene du ser for deg at din ideelle kunde har. Det er enklere for deg å jobbe ut fra dette, enn å kun jobbe fra rene fakta.

Å lage en persona hjelper deg med å visualisere og tilpasse egenskapene på en langt mer personlig måte, som også vil reflekteres i markedsføringen, og skape tettere bånd mellom deg og din kunde.

Lag personas for målgruppen din

3. Bli kjent med egenskaper og behov i detalj

Ung kvinne 30-40 år fra Oslo gir deg veldig lite å gå på når du skal målrette kampanjene dine direkte mot målgruppen. Ung kvinne 34 år, bodd i Oslo hele livet, jobber som butikkleder på Cubus på Oslo City, samboer med mann 35 fra Førde, interessert i dykking og deltar på ukentlige kurs og turer med dykkerklubben.

Dette er informasjon du kan dra nytte av.
Heldigvis er det mange variabler du kan legge inn når du skal lansere nye kampanjer, men det er en helt annen artikkel.

4. Oppdater målgruppen din jevnlig

En av de viktigste grepene du tar når du jobber med målgruppen din er at du oppdaterer den jevnlig. Med den farten markedet beveger seg i nå, er du nødt til å være oppdatert for å dra nytte av arbeidet du legger ned. Det er ikke bare markedet som endrer seg, men vi som forbrukere endrer vaner og behov i takt med samfunnet.

Derfor er det avgjørende at du er oppdatert på dine kunder, og møter behovene de har før de velger å gå til leverandører som møter kravene deres.

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.

Les også: