En guide til 60 begrep innen markedsføring

En guide til 60 begrep innen markedsføring

Under har vi samlet 60 begreper og forkortelser vi ofte hører i gangene hos Evolve. Flere av disse begrepene bør holdes utenfor møterommet, da de ofte skaper mer usikkerhet og misforståelser enn de skaper verdi i møte med kundene våre.

Har du derimot hatt en markedskonsulent på besøk og notert deg et par ord og begreper du rett og slett ikke forsto, har vi redskapet du trenger for å oversette disse her!

Vi har lagt opp ordene i alfabetisk rekkefølge, slik at du enkelt kan finne frem, dersom du har det på tungen!

Begrep innen markedsføring

Vi har også her laget en enkel meny for innlegget, slik at du kan klikke deg frem til hvert enkelt begrep.

 

1-10

1. A/B testing  |  2. ABM  |  3. Ad Recall 4. Affiliate Marketing  |  5. Alt-tekst  | 6. Ad copy  |  7. Aida  |  8. Actual value  |  9. Average total cost  |  10. AOV

 

11-20

11. Brand Awareness  |  12. Benchmark  |  13. Bounce rate  |  14. Backlink  |  15. Blogg  |  16. CTA  |  17. CAC  |  18. CPA  |  19. CPC  |  20. CPM

 

21-30

21. CPO  |  22. CTR  |  23. CRO  |  24. CRM  |  25. CMS  |  26. CPL  |  27. Content marketing  |  28. Content metrics  |  29. Direct mail  |  30. Email marketing

 

31-40

31. Earned media  | 32. frekvens  |  33. Flywheel  |  34. ICP 35. Inbound marketing  |  36. KPI  |  37. Kjøpstrakten   |  38. Keywords  |  39. Konverteringer  |  40. Lead qualification

 

41-50

41. Landingsside  |  42. LTV  |  43. SQL og MQL  |  44. MAB  |  45. NPS  |  46. PR  |  47. ROAS  |  48. ROI  |  49. RTB  |  50. Responsive web design

 

51-60

51. Retargeting  |  52. Referral-traffic  |  53. SEO  |  54. SEM  |  55. SME 56. USP  |  57. UVM  |  58. VOC  |  59. WOM  |  60. De 4 P’eer

 

 

1. A/B testing

A/B testing er en metode for å teste to forskjellige utgaver av en annonse eller annet innhold mot hverandre for å finne ut hvem av dem som fungerer best. Dette gjør du gjerne med annonser, slik at du kan velge vinneren av testen gang på gang, og til slutt ende opp med den ultimate annonsen. Dette er et av flere begreper du kommer over innen digital markedsføring og annonsering.

2. ABM – account based marketing

Dette begrepet går ut på å tilpasse markedsføringen til en spesifikk gruppe mennesker, blant annet ved å benytte ICP. Dette i motsetning til hvordan tradisjonell markedsføring fungerer der du kaster et stort nett mot et område av kunder, og håper på å dra med deg så mange som mulig tilbake.

3. Ad Recall

Ad recall går enkelt nok ut på å vise et antall kunder en annonse i en periode, og deretter kontakte dem etter det har gått en lenger tidsperiode for å undersøke om de husker å ha sett annonsen. Dette måler effekt av annonsen, og om innholdet er verdt å huske.

4. Affiliate Marketing

Her betaler du som annonsør for en provisjon av fremtidig salg av varer og tjenester, som når du får tre prosent av salget du genererer gjennom annonseringen du gjør.

5. Alt-tekst

Alt-tekst er teksten som kommer opp i stede for bildet dersom noe er galt. Derfor er det viktig at denne teksten er beskrivende for hva bildet viser. Det er og viktig å inkludere søkeordet i denne delen, slik at Google får med seg at det er et relevant bilde for innholdet og sidene dine.

6. Ad Copy

Ad copy er tekstdelen i en annonse. Denne er vanligvis ikke mer enn 3-4 linjer, men er likevel ofte avgjørende for annonsen. Her kommer selve budskapet frem.

7. AIDA

Dette begrepet er egentlig ikke på listen over begreper, men en svært verdifull markedsføringsmodell, og fikk være med likevel. AIDA er en markedsføringsmodell som står for attention, interest, desire og action. Den beskriver kundens reise fra den blir oppmerksom på produktet, fatter interesse for det, føler behovet for det og deretter gjennomfører handlingen eller kjøpet av dette.

8. Actual Value

Actual value er et begrep som kan være fremmed for mange. Det betyr rett og slett at du må regne ut den faktiske verdien av kunden basert på potensialet den har til å skape verdi for ditt selskap. Altså nåverdien av en kunde og den fremtidige verdien av denne kunden – forutsatt at dere fortsatt har det samme forholdet som dere har i dag – gir den faktiske verdien.

9. Average Total Cost

Dette er et viktig begrep for å forklare totalkostnader og beregne lønnsomhet. Summen av produksjonskostnader, delt på antall produserte enheter, gir gjennomsnittlig totalkostnad. Dette begrepet er et av flere som hjelper deg med å beregne forskjell på lønnsom og ulønnsom drift, på et dypere nivå enn inntekter og utgifter. Dette begrepet skal ikke forkortes til ATV for da betyr det «Add to cart», som er å legge til noe i handlekurven i en nettbutikk.

10. AOV – average order value

Gjennomsnittlig verdi av en bestilling forteller deg noe om hvilken verdi enkeltstående bestillinger har for ditt selskap. Noen kan her oppdage om det enten bestilles lite verdi ofte, eller om det bestilles mye verdi sjeldent. Her har man mulighet til å skape eller forandre behov basert på mønstrene du avdekker og hva som er lønnsomt for deg og din bedrift. AOV blir noen ganger også omtalt som ATV som står for «Average transaction value».

11. Brand Awareness

Brand awareness er et veldig viktig begrep. Her ser du på i hvilken grad kunden din kan gjenkjenne deg og ditt selskap. Din merkevare er det du prosjekterer ut mot kundene dine og gjennom forskjellige tiltak og markedsføring kan du skape deg en slags personlighet gjennom merkevaren din, som gjør det lett for kundene dine å knytte seg til deg. Det er avgjørende at du benytter deg av dette begrepet når du henvender deg til dine kunder, og holder deg konsistent i dine budskap.

12. Benchmark

Dette er gullstandarden og det du ønsker å oppnå i alt, og dermed sammenlikner alle resultater med. Dette bør være noe som er mulig å oppnå, slik at det ikke føles poengløst å sikte etter, men likevel noe å strekke seg mot.

13. Bounce rate

Bounce rate, eller fluktfrekvens, måler hvor mange som besøker nettsiden din, for deretter å forlate den igjen, uten å samhandle med siden.

14. Backlink

En backlink er en link som kommer fra en annen nettside. Dette kan være i tilfelle der en av dine tekster blir brukt som kilde i et annet selskaps artikkel, eller de bruker informasjon fra din nettside.

15. Blogg

En blogg, eller bedriftsblogg, er en stadig mer populær måte for bedrifter å kommunisere med sine kunder, og ikke minst å utdanne de, slik at de fremstår som en verdifull partner. Det du leser nå er ofte referert til som et blogginnlegg.

16. CTA – Call to Action

En CTA eller handlingsoppfordring, er gjerne et klikkbart alternativ på en nettside, som oppfordrer kunden din til å gjennomføre en ønsket handling. Dette kan være “kjøp ditt produkt her”, eller “registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev” og lignende.

17. CAC – customer acquisition cost

Dette er en måte å beregne hvor mye det koster bedriften din å anskaffe en ny kunde. Det er allment kjent at det er langt dyrere å anskaffe en ny kunde enn å holde på en eksisterende, her finner du altså ut hvor mye dyrere det er.

18. CPA – cost per action

CPA er en måte for deg å beregne hvor mye ulike handlinger koster deg. Klikk på nettside kan ha en kostnad, klikk på en annonse kan ha en annen, registrering av informasjon på nettsiden kan ha en, og en ny følger i sosiale medier kan ha en helt annen.

19. CPC – cost per click

Kostnad per klikk er noe vi gjerne beregner når vi kjøper annonser. Her har du muligheten til å betale en satt pris per klikk på dine annonser, slik at du ikke betaler med mindre noen aktivt klikker seg inn på annonsen.

20. CPM – Cost per mille eller kostnad per tusende visning

Kostnad per tusende visning er og en måte å betale for annonsering på. Her betaler du per visning ikke per klikk, og dermed er  frekvensen større.

21. CPO – Cost per order

Her er det snakk om beregning av en total bestilling. Hvor mye koster det deg i annonsering å få gjennomført et salg? Dersom kunden var nødt til å se annonsen din to ganger, og deretter en gang til der de klikket på annonsen og gjennomførte kjøpet, er det to ganger visning pluss en gang klikk-kostnad.

22. CTR – click through rate

Her snakker vi om hvor mange som har klikket seg inn på nettsiden din, eller den landingssiden du ønsker at kundene skal komme til gjennom annonsen.

23. CRO – Conversion rate optimization

Her er det snakk om hvor mange konverteringer du får gjennom annonsen din, og hvordan man kan optimalisere dette. Ønskede konverteringer kan være alt fra kjøp og bestilling til booking av møte, bestilling av service, kjøp av nytt produkt, påmelding til nyhetsbrev ol. Du kan lese mer om CRO her.

24. CRM –customer relations management

Det er helt avgjørende for markedsføringen din, driften din og salget ditt at du har gode verdifulle forhold til kundene dine. Dette betyr ikke å kjøpe bursdagsgaver, men at du skal svare på henvendelser fra dem, ta opp kontakten dersom det er lenge siden kjøp ol. Det er mange gode programmer for dette, slik at du slipper å huske alle kundene du har.

25. CMS – content management system

CMS verktøy er enkelt forklart programmer som publiserer innholdet du lager på de plattformene du ønsker. Her kan du lage opp innhold som skal ut på de forskjellige plattformene i god tid, og legge inn tidspunkt og dato pluss annen informasjon om publisering, slik at du slipper å tenke på dette selv.

26. CPL – cost per lead

Kostnad per lead, eller potensiell kunde, er en totaloversikt over hvor mye det koster deg å få tak i en potensiell kunde, altså litt det samme som cost per order, men uten at det er et salg som har gått gjennom enda. Dette kan hjelpe deg å kartlegge hvor du bruker mest ressurser. Dette er et blant flere begreper vi skal forklare som omhandler kostnadsberegninger.

27. Content marketing

Innholdsmarkedsføring er et samlende begrep og handler rett og slett om å lage og spre så mye god informasjon som mulig, til personer og kunder som kan ha interesse av dette. Samlet vil denne informasjonen fremstille deg som en trygg og verdifull partner. Dette kan være artikler, bilder, videoer, podcast eller andre medier.

Begreper Content marketing

28. Content metrics

Nok et viktig begrep. Content metrics er forskjellige faktorer du kan måle for å finne ut om ditt innhold er en suksess eller ikke. Her kan du måle hvor mange klikk innholdet har produsert til din hjemmeside, hvor mange som har delt eller brukt dette videre, og hvor mange som har lest eller engasjert seg utover dette.

29. Direct mail

Dette er en direkte måte å nå kundene på, rett i deres e-post, ved å enten dele opp demografisk og henvende seg til denne målgruppen, eller ved å bruke account based marketing, og ICP.

30. Email marketing

På en annen side er ikke e-postmarkedsføring nødvendigvis det samme. Her inngår ofte bruk av e-post adresser som dine kunder har lagt igjen, enten ved kjøp eller ved innmelding i kundeklubber og liknende. Her har vi kunder som ønsker å få informasjonen du sender.

31. Earned media

Earned media, er et begrep som omfatter all markedsføring du får uten at du må betale for det. Dette innbefatter blant annet WOM eller jungeltelegrafen som vi ofte kaller den. Earned media er også alle delinger av ditt innhold på sosiale plattformer og alle linker tilbake til dine sider på andres nettsider og sosiale plattformer. Man kan også oversette earned media til et begrep om fortjeneste. Her høster du hva du sår, og innsatsen du legger i kundene dine vil skinne gjennom her.

32. Frekvens

Frekvens kan ofte være like viktig for suksess som kvalitet. Hvor ofte er det optimalt at dine kunder eller potensielle kunder blir utsatt for ditt budskap? Nok til at de husker deg, men ikke for mange slik at de blir lei, kan fort være vanskelig å beregne, men desto viktigere. Frekvens er et kjent begrep og selv om det er en tynn linje mellom for lite og for mye, er det noe du selv kan relatere til, da du selv blir utsatt for markedsføring kontinuerlig.

33. Flywheel

Flywheel er et relativt nytt begrep, og er antatt å ta over for salgstrakten i det lengre løp. Det er en visualisering av kjøpsprosessen til kunden og er ment å hjelpe oss å tilrettelegge for de ulike behovene kunden har i de ulike delene av kundereisen. Det er også et kundeorientert begrep, som viser betydningen av å ha kunden i fokus gjennom denne prosessen fremfor å ha kunden som et sluttprodukt.

34. ICP – ideal customer profile

Endelig kommer vi til en forklaring av ICP. Dette er enkelt og greit et begrep om visualisering av den optimale kunden. Hvilke egenskaper og behov har denne kunden? Hvilke bakenforliggende forhold gjør at denne kunden trenger ditt produkt eller din tjeneste og hva reagerer denne kunden best på av markedsføring? Dette blant mange andre faktorer kan nå besvares og brukes i videre markedsføring.

35. Inbound marketing

Inbound markedsføring er et viktig begrep. Inbound markedsføring vokser seg stadig større og viktigere blant bedrifter. Inbound er en samlebetegnelse for alle markedsføringsaktiviteter din bedrift gjennomfører for å lokke kunden til seg i stede for å gå ut mot kunden. Dette kan være podcaster, blogger, sosiale medier og lignende.

36. KPI – Key performance indicator

KPI er en måleenhet som brukes til å måle din bedrifts eller din kampanjes suksess i forhold til de målene du på forhånd hadde satt. La oss si at du lanserte en ny annonsekampanje og hadde på forhånd bestemt at du ønsket 40 nye leads og at 280 personer skulle se denne kampanjen. Da er disse faktorene KPI’er og er hva du må måle mot når du måler suksess.

37. Kjøpstrakten

Kjøpstrakten er en visualisering av kundereisen, med fokus på hvilke tiltak du er nødt til å igangsette for å føre kunden fra TOFU, altså toppen av kjøpstrakten, til BOFU som betyr bunnen av kjøpstrakten. Det er svært forskjellige behov kunden har gjennom disse stegene, og det er lettere å finne feil i systemet dersom det visualiseres gjennom en trakt.

38. Keywords

Keywords eller søkeord er det du skriver inn i Google sitt søkefelt for å finne det du leter etter. Derfor er det også helt avgjørende at du bruker riktige søkeord på nettsidene dine, og i innholdet du publiserer, slik at kundene dine kan finne deg når de leter etter informasjon om dine produkter eller tjenester.

39. Konverteringer

Konverteringer kan være mange forskjellige handlinger, men vi knytter det ofte opp til salg. Selv om et salg definitivt er en konvertering, er også et klikk på en annonse en konvertering, og igjen er også påmelding til nyhetsbrev også en konvertering.

40. Lead qualification

Dersom du har fått tak i 100 nye leads på en uke, er det ikke dermed sagt at alle disse leadsene passer deg og din bedrift. Her kan det være mennesker som lot seg fange av annonsen din, men som ikke har verken behov eller ønske om å ha noe mer med deg å gjøre. Derfor kan vi bruke et kvalifiseringssystem, der vi måler leadsene opp mot ICP’en du lagde tidligere.

41. Landingsside

Landingssiden er den siden dine kunder lander på når de klikker på en annonse eller link inn til din nettside. Det er utrolig viktig at denne siden samsvarer med de forventningene kundene dine har når de klikket seg inn på den. Kom de dit gjennom en annonse for vintersko, bør det være informasjon om vintersko på siden de lander på.

42. LTV – lifetime value

Her kan du beregne verdien en enkelt eller en gruppe kunder har potensialet til å generere, gjennom en livstid. Du er nødt til å ta utgangspunkt i en nåverdi for å beregne dette, og det kan potensielt hjelpe deg å luke ut lite lønnsomme kunder.

43. SQL og MQL – sales qualified leads og marketing qualified leads

Begge disse begrepene handler om det samme. Å kvalifisere leads. Eneste forskjellen er at de kvalifiseres basert på forskjellige grunnlag. Markedsførere kvalifiserer leads på at de er sammenlignbare med ICP, mens selgere ofte har andre grunnlag, som kjøpsevne og liknende. SQL står for «Sales Qualified Lead» og MQL står for «Marketing Qualified Lead»

44. MAB – måleenheter av betydning

Dette er en generelt samlebetegnelse for måleenheter av betydning. Hvilke måleenheter som er av betydning er avhengig av hva du samler informasjon om. Det vil være andre måleenheter som er av betydning dersom du måler kostnader enn dersom du måler økning i antall følgere på sosiale medier. Det er flere begreper i denne oversikten som omtaler måleenheter av betydning, men det gjelder altså å kjenne de godt nok til å se hvilke du har behov for å inkludere.

45. NPS – net promoter score

NPS måler hvor stor sannsynlighet det er at for at følgerne dine vil promotere deg på nett. Denne promoteringen kan være å linke til dine sider, dele innhold fra dine sider og nevne deg på andre sider. NPS gir et godt bilde på merkevaren din.

46. PR – Public relations

Public relations handler om forholdet mellom selskapet ditt og samfunnet rundt. Vanligvis har man en egen person som har ansvar for å vedlikeholde denne relasjonen, og som kan trå inn i bedriftens plass ut mot samfunnet og de som ikke er engasjert og inkludert i bedriften internt.

47. ROAS –  return on ad spend

ROAS er et viktig begrep når du annonserer på nett. ROAS regnes ut som en realkostnad. Hvor mye kostet annonsen deg, og hvor mye fikk du solgt takket være denne annonsen, satt på spissen. Dette er en måte å beregne lønnsomhet, og oppdage områder som krever optimalisering.

48. ROI – return on investment

ROI føyer seg inn i rekken av begreper om måling. Her måler vi ikke enkelt annonser, men hva du får i retur for alle typer investeringer. Dette kan være utgiften ved å leie inn en markedsavdeling til å styre markedsaktivitetene dine, mot økningen dette gir i salgsinntekt.

ROI - return on investment

 

49. RTB – real-time bidding

RTB er en måte å kjøpe og selge programmatiske annonser ved antall visninger. Dette gjøres kontinuerlig gjennom live-auksjoner, der det høyeste budet vinner og blir øyeblikkelig vist på den aktuelle siden. Et slikt begrep forklarer seg selv i en viss grad, men det er svært sjeldent at man følger disse auksjonene, og er derfor lett å overse eller glemme.

50. Responsive web design

Dette er et utrolig viktig begrep. Et responsivt webdesign er et design som gjør at innholdet på nettsiden enkelt og oversiktlig kan vises på flere forskjellige enheter som både pc, nettbrett og mobil. Da stadig flere besøker nettsider og sosiale medier på telefon er det helt avgjørende for deg at du benytter deg av et responsivt webdesign.

Responsive web design begreper

 

51. Retargeting

Retargeting går enkelt og greit ut på at du henvender deg til kunder som har besøkt siden din, men ikke gjennomført kjøp. Dette er enkle innstillinger på kampanje- og annonsenivå, som kan brukes til å hente inn kunder som allerede er kjent med deg og ditt tilbud. Dette er også et begrep som blir viktigere jo lenger du driver bedriften din.

52. Referral-traffic

Referral-traffic er et av flere begrep som omhandler samhandling med andre nettsider. Dette er kunder som kommer fra kilder som henviser til deg på sine sider. dette kan være en nettside som skriver om datamaskiner, og henviser til dine nettsider fordi du produserer komponenter til datamaskiner. Trafikken du får gjennom denne linken til din side, er det vi kaller referral-traffic.

53. SEO – search engine optimization

Søkemotorer som Google og Yahoo, har egne metoder for å rangere innholdet på sidene sine, slik at de alltid viser deg det mest relevante innholdet basert på søkeordet du har brukt i søkefeltet. Optimalisering av dine nettsider og ditt innhold slik at det samsvarer med kravene til Google, og sidene dine blir vist så langt opp på førstesiden som mulig, er det vi kaller SEO. Neste begrep vi skal omtale stammer også fra Google og andre søkemotorer.

54. SEM – search engine marketing

SEM er et spennende begrep du helt sikkert har vært i kontakt med tidligere. Søkemotormarkedsføring er derimot annonsering på de samme søkemotorene. Ofte kan vi se at de første to til fire treffene på Google er markert med “annonse”. Dette er søkemotormarkedsføring, og her er betaler du ofte gjennom PPC (pay per click), altså betaling per klikk.

55. SME – subject matter expert

En subject matter expert bruker du gjerne i content marketing, altså når du utformer innhold til sidene dine på nett. En av tingene Google bruker når den bedømmer plasseringen og relevansen av siden din, er kvalitet på innholdet. Her kan det lønne seg å benytte seg av ekspertuttalelser fra nettopp en subject matter expert.

56. USP – unique selling point

USP er et svært viktig begrep. Din bedrifts unike salgspunkter, altså hva nettopp du og din bedrift er aller best på, er det du skal bruke mot kunden. Det lønner seg å definere disse punktene tidlig, og fremme dette direkte mot kunden. Hadde du helst gått til en tannlege som er ganske god på tenner og diverse i den kategorien for å få regulering, eller ville du gått til markedets beste på regulering?

57. UVM – unique visitors per month

Unike besøkende per måned, er en enkel beregningsmåte for å se hvor mange unike brukere som besøker nettsiden din per måned. Dette utelukker dermed brukere som besøker siden din flere ganger, noe som gir et mer nøyaktig tall på antall besøkende. Her er det også mulig å se mønster i antall besøkende, du kan være mer populær i sommermånedene enn i vintermånedene eller omvendt.

58. VOC – voice of customer

Du har helt sikkert vært på leting etter et spesielt produkt, la oss si du skal kjøpe en ny taklampe til leiligheten din, og scrollet deg ned for å lese omtalene før du velger å kjøpe produktet eller ikke. Dette viser hvor viktig andre kunders meninger er for oss som kunder, og bør derfor og være viktig for bedriften. Begreper som VOC og WOM, betyr ikke at du skal bruke alt kundene sier om deg eller ønsker fra deg, men at det er viktig at de blir hørt som sluttbruker. Dette gir økt kundelojalitet.

59. WOM – word of mouth

Word of mouth eller jungeltelegrafen som den kalles her til lands, er en betegnelse for vareprat. Vi liker å fortelle andre om gode og dårlige erfaringer med produkter og bedrifter, og det er denne som er viktig å overvåke i den grad det er mulig. Dette kan du gjøre ved å ta jevnlige stikkprøver, og benytte deg av dataen du samler inn til å gjøre endringer.

60. De fire p’ene

De fire p’ene i markedsføring er produkt, plassering, pris og promotering. Dette er en helt grunnleggende markedsføringsstrategi og en modell som er aktuell for alle typer bedrifter.

 

Det finnes utallige begreper som er relevante til markedsføring, og som kan være nyttig å kunne. Det er derimot ingen som forventer at man til en hver tid går rundt og husker dem alle. Vi i Evolve ønsker at dette skal være tilgjengelig for våre kunder, slik at du – ved behov – kan besøke oss for å friske opp hukommelsen din med et par nyttige begreper eller forklaringer!

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

  • Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse. For mer informasjon, se vår personvernerklæring der du får mer informasjon om hvor, hvordan og hvorfor vi lagrer dataene dine.

Les også: